logo CZ Nezávazná poptávka
Menu

Prototypy

3D tiskárna Ultimaker 5S – rapid prototyping

Pro výrobu prototypových odlitků používáme modely zhotovené 3D tiskem na tiskárně Ultimaker 5S.  Tyto modely následně prochází standartním technologickým tokem jako modely voskové.  Největší výhodou toho postupu je odpadnutí výroby formy pro voskové modely a tím zkrácení doby, nutné pro zhotovení prvních vzorových odlitků na 4 týdny.

Podpůrný software

Naši novým pomocníkem pro návrh vtokové soustavy se stal simulační program Magmasoft.
Tento software nejen že nabízí možnost simulace odlévání a tuhnutí, ale predikuje i možné vnitřní vady celistvosti a případný výskyt nesourodých vměstků ve struktuře budoucího odlitku. Současně umožňuje optimalizovat celý proces lití při zadaných kritériích.                 
To vše již ve fázi technologické přípravy výroby, tedy v CAD datech na PC.

O nás Prototypy