logo CZ EN DE Nezávazná poptávka
Menu

Zjistěte více o naší společnosti

Výroba v naší slévárně byla zahájena v roce 1959. 
Společnost SPO vznikla v roce 1991 a stala se první soukromou slévárnou v České republice s nejdelší tradicí výroby odlitků metodou vytavitelného modelu. V současné době zaměstnáváme 50 pracovníků. Kapacita závodu je 200 tun odlitků ročně.

Asi 75% našich výrobků končí v zahraničí, např. v Německu, Švédsku, Itálii, Francii.


Krédem naší firmy je uspokojit zákazníka kvalitou odlitků, jejich včasnými dodávkami a cenou.

O nás

Implementace Age managementu ve společnosti SPO s.r.o.

Registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009500

Cílem projektu je zavedení Age managementu do společnosti SPO spol. s.r.o. a související systémové práce s lidskými zdroji pro udržení konkurenceschopnosti podniku.  Speciální pozornost bude věnována vytváření podmínek pro prodlužování pracovního života zaměstnanců společnosti a zlepšení podmínek zaměstnanců 50+ a to vytvářením alternativních pracovních úvazků, přizpůsobováním náplně práce zaměstnancům 50+

Cílem projektu je zaměřit se na předávání znalostí, zvládání mezigeneračních vztahů, naučit zaměstnance předávat zkušenosti napříč generacemi, vytvořit kvalitní systém nástupnictví a tím udržet know-how společnosti. Dále umožnění přechodu zaměstnanců na jiné pozice, vytvoření jednotného systému mentoringu pro systematické a trvalé předávání znalostní základny organizace.